C5a

Klimatilpasning i forhold til oversvømmelse fra havet, vandløb, grundvand og skybrud

C5a projektet, der blev indledt i 2018 som et EU-interreg-samarbejde mellem Holland, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Belgien og Danmark er nu afsluttet.

Vejviser til kommuner

Et konkret resultat af C5a-projektet i Danmark er en vejviser til kommunerne. Vejviseren er tænkt som et understøttende redskab til kommunerne i arbejdet med håndtering af risikoen for oversvømmelse – uanset, hvor vandet kommer fra.

Hent PDF: Vejviser til helhedsorienteret risikostyring af oversvømmelse

I februar 2022 blev der afholdt workshop for grundejere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Her kan du se videoen, der præsenterer projektet

Formål med projektet

Et af de vigtigste formål med C5a-projektet er at optimere håndtering af oversvømmelsesrisikoen ud fra en helhedstankegang. En tilgang, som omfatter hele vandkredsløbet, med særligt fokus på vand-oplande, kyster, byer og infrastruktur. Helhedstankegangen skal fremme, at investeringerne i oversvømmelsesbeskyttelse og modstandsdygtighed bliver samordnede, målrettede og bæredygtige.

I forbindelse med projektet er der udviklet en folder:
Hent PDF: C5a - Klimatilpasning i forhold til oversvømmelse fra havet, vandløb, grundvand og skybrud

C5a samler erfaringer, tilgange og redskaber til at optimere forebyggelse og håndtering af oversvømmelser - uanset kilden

Historien bag

Gennem en årrække har EU-lande i nordsøregionen samarbejdet i syv projekter, der hver for sig og hver på sin måde, beskæftiger sig med udfordringer fra stigende vandmængder.

Der opstod et ønske om at samle erfaringerne fra alle syv projekter i ét, der kan blive udgangspunkt for en koordineret tilgang til forebyggelse og håndtering af alle former for oversvømmelse.

Uanset om der er tale om oversvømmelse fra hav og fjord, åer, der går over deres bredder, skybrud, der oversvømmer gaderne, eller grundvand, der står højt mellem husene bag digerne.

I 2018 blev Holland, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Belgien og Danmark enige om at igangsætte et sådant projekt, C5a. De danske partnere er Region Midt og Kystdirektoratet i samarbejde.

C5a blev præsenteret på den nationale klimakonference i oktober 2019

​Særlige fokuspunkter

Projektet vil udvikle en metode til at integrere resultaterne fra de syv igangværende Interreg-projekter FAIRFRAMES, Building With Nature, Canape, Begin, Catch og Topsoil i en langsigtet planlægning af håndtering af risikoen for oversvømmelse og erosion med følgende særlige fokuspunkter: 

  1. Håndtering af presset for at udnytte de kystnære områder til beboelse og infrastruktur
  2. Forvaltning af aldrende oversvømmelsesinfrastruktur, såsom sluser og diger.
  3. Hvordan natur-baseret og traditionel ingeniør-baseret infrastruktur kan anvendes og supplere hinanden i håndteringen af erosion og oversvømmelse.
  4. Udvikling af modstandsdygtighed over for oversvømmelser i fremtiden, hvor klimaforandringernes størrelse er usikker.

Metode og proces

Klimaforandringerne er undervejs og venter ikke på, at der ligger en tilpasningsplan klar. C5a er derfor et hurtigt-arbejdende projekt, der er enkelt opbygget i fire faser.

Afdækning: Udarbejdelse af fælles terminologi og etablering af en Policy Learning Group, som blandt andet bidrager med eksempler på, at en helhedstilgang er relevant.

Udvikling: Resultaterne ”suges” ud af de syv relevante Interreg-projekter og bearbejdes til at danne grundlag for en fælles helhedsorienteret tilgang.

Implementering: C5a-konceptet og den helhedsorienterede tilgang anvendes i syv nye studie-projekter, i Danmark er det Ringkøbing Fjord, for at udvikle håndgribelige og evidensbaserede eksempler på, hvordan den helhedsorienterede tilgang kan anvendes bredt i Nordsø regionen.

Integrations- og syntese: Resultaterne vil blive præsenteret gennem deltagernes netværk og det endelige resultat bliver en praktisk guide til myndigheder og planlæggere samt en hvidbog om den helhedsorienterede tilgang til klimatilpasning.

Læs mere om C5a på northsearegion.eu