Pilotprojekter

Partnerskabet Byerne og det stigende havvand yder støtte til ca. 10 pilotprojekter

Pilotprojekterne skal viser nye veje til nytænkende og innovative klimaløsninger. Løsninger, der viser hvordan bæredygtig byudvikling og klimasikring, kan gå hånd i hånd. Og løsninger, som håndterer udfordringerne med det stigende havvand, samtidig med at de tager højde for den langsigtede strategiske planlægning.

Målgruppen her er kommuner med en eller flere byer, der er i risiko for at blive oversvømmet som konsekvens af havvandsstigninger og stormflod.

Der er afsat 10 mio. kr. til at støtte proces og planlægning af ca. 10 innovative pilotprojekter. Der gives maksimalt 1,5 mio. kr. pr. pilotprojekt, forudsat at støtten maksimalt udgør 50 % af projektsummen.

Midlerne kan bruges til at styrke indsatsen mod havvandsstigninger og stormflod, fx gennem udarbejdelse af en udviklingsplan med en vision, en fysisk plan, strategier for virkeliggørelse, etape- og tidsplan, organisering og økonomisk plan. Eller midlerne kan bruges til at indhente ny viden, udarbejde analyser og udvikle samarbejdsformer, som kan føre til nye, innovative og multifunktionelle løsninger. Der modtages gerne forslag til en helstøbt proces, der både inkluderer analyser, planprocesser, dialogprocesser, forundersøgelser af konkrete anlæg mv.

Læs mere om projektet på Realdania.dk