National klimatilpasningsstrategi

Der er generel enighed om, at der sker menneskeskabte klimaændringer nu og i fremtiden. Hvor store disse bliver, afhænger af hvorledes den menneskelige udvikling bliver fremover. Uanset hvad denne bliver, skal der ske en eller anden form for klimatilpasning.

Den tidligere regering har udarbejdet en klimatilpasningsstrategi, som er udarbejdet i en tværministerielt arbejdsgruppe, hvor Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen har været sekretærer.

Den nationale klimatilpasningsstrategi kan læses nedenfor.
Den nuværende regering har efterfølgende lavet en handlingsplan for klimasikring af Danmark. Den giver et overblik over de initiativer, som regeringen allerede har igangsat og vil igangsætte for at sikre, at Danmark bliver mere robust over for klimaændringer.

Hent PDF: Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark

Læs "Handlingsplan for klimasikring af Danmark" på Miljøstyrelsens hjemmeside

Udgivet af Kystdirektoratet 2008. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.