Joint Probability Method Report

Rapporten beskriver en metode til beregning af sandsynligheden for sammenfald af ekstreme hændelser fra flere oversvømmelseskilder.

Ribe pilotområdet bruges til at eksemplificere metoden fra teori og antagelser til resultater og konklusioner. 

Data er hentet fra hav og å-vandstand fra 5 vandstandsmålestationer i Ribe Å og Hjortvad Å.

Resultaterne skal senere indgå i oversvømmelsesmodeller. 

Rapporten af udarbejdet af EU-projektet FAIR. 

Læs mere om FAIR

Hent PDF: Joint Probability Method Report 

(rapporten er på engelsk)