Evaluering af DanGer Flood Ex 2010

I den danske del af Vadehavet er digerne foran Ribe og Tønder nogle af de stærkeste diger i Danmark. Muligheden for digegennembrud med efterfølgende oversvømmelse kan imidlertid ikke helt afskrives, hvorfor det er vigtigt med et effektivt beredskab til evakuering af befolkningen i en nødsituation.

Det er derfor vitalt at øve beredskabet. Beredskabsplaner og -procedurer, samarbejdet mellem de berørte myndigheder, kommunikationslinjer, indsamling af information om den øjeblikkelige situation og kommunikation til offentligheden er derfor væsentlige aspekter, som bør opdateres og afpudses, således at de fungerer i en rigtig situation.

Beredskabsøvelsen DanGer Flood Ex 2010 var en af de største øvelser i mange år, og den blev gennemført 3. november 2010 i et samarbejde mellem en lang række danske og tyske beredskaber.

Øvelsen er blevet evalueret, og slutrapport kan downloades.

Hent PDF: Evaluering af DanGer Flood Ex 2010

Udgivet af Kystdirektoratet 2011. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.