Kystdynamik og kystbeskyttelse

Naturlige erosions- og oversvømmelsesprocesser – beskyttelsesmetoders virkning og økonomi.

Rapporten har til formål at udforme et illustrativt materiale, som vil kunne sætte enhver med interesse i kystens forhold i stand til at sætte begreber på de danske kysters grundlæggende dynamik, de forskellige kystbeskyttelsesmetoders virkning på dynamikken - positive som negative - og endelig at give et overslag over størrelsesordner af etablerings- og vedligeholdelsesudgifter ved sådanne metoder.

Hent PDF: Kystdynamik og kystbeskyttelse

Læs også rapporten: Kystanalyse