Opmåling med grøn laser

Kystdirektoratet præsenterer dybdeforholdene for en pilotstrækning langs Nordsjællands kyst, der er baseret på opmåling fra fly med grøn laser.

Mens alle landområder er opmålt ud fra laserscanning, er opmåling af kystnære dybdeforhold ud fra luftbårne målemetoder hidtil ikke publiceret i Danmark. Tilgængelig viden om dybdeforhold er primært i ældre søkort, hvor der ikke ligger detaljerede opmålinger til grund for kortlægningen.

Det er besværligt og dyrt at foretage detaljeret opmåling på lav vanddybde, og behovet har hidtil ikke, udover i forhold til navigation og sejladssikkerhed, været tilstrækkeligt stort. Interessen for og efterspørgslen efter detaljerede og opdaterede dybdedata opleves dog nu ud fra både kommercielle, forvaltningsmæssige og videnskabelige tilgange. 

Udgivet af Kystdirektoratet 2013. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Hent PDF: Opmåling med grøn laser