Få indblik i Kystdirektoratets opgaver

Se præsentationsvideoer der viser flere sider af, hvad Kystdirektoratet arbejder med.

Få et generelt indblik i Kystdirektoratets mange arbejdsområder og -opgaver.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Direktoratet varetager bl.a. myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, klitfredning, strandbeskyttelse og statens højhedsret over søterritoriet. Vi rådgiver miljø- og fødevareministeren, udarbejder analyser og arbejder i hele kystzonen nationalt og internationalt.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Kystdirektoratet hjælper dig fx i forbindelse med ansøgninger.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

I Kystdirektoratet arbejder vi med klimaforandringer og har overblikket over, hvordan de påvirker de danske kyster.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Siden 1800 tallet har staten været engageret i kystbeskyttelse på den jyske vestkyst, som er en af de mest udsatte danske kyster.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Kasper i Kystdirektoratet fortæller om opgaver og muligheder som ansat i direktoratet.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Sådan sikrer du dit hus ved havet.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies