Få indblik i Kystdirektoratets opgaver

Se præsentationsvideoer der viser flere sider af, hvad Kystdirektoratet arbejder med.

Få et generelt indblik i Kystdirektoratets mange arbejdsområder og -opgaver.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Direktoratet varetager bl.a. myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, klitfredning, strandbeskyttelse og statens højhedsret over søterritoriet. Vi rådgiver miljø- og fødevareministeren, udarbejder analyser og arbejder i hele kystzonen nationalt og internationalt.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Kystdirektoratet hjælper dig fx i forbindelse med ansøgninger.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

I Kystdirektoratet arbejder vi med klimaforandringer og har overblikket over, hvordan de påvirker de danske kyster.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Siden 1800 tallet har staten været engageret i kystbeskyttelse på den jyske vestkyst, som er en af de mest udsatte danske kyster.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Kasper i Kystdirektoratet fortæller om opgaver og muligheder som ansat i direktoratet.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Sådan sikrer du dit hus ved havet.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.