E-fakturering og EAN

Alle fakturarer, der sendes til Kystdirektoratet, skal sendes elektronisk og være påført et af følgende EAN-numre:

EAN (drift): 5798009882936 

EAN (anlæg): 5798009812599

Udover EAN-nummeret skal e-fakturaen indeholde angivelse af Kystdirektoratets referenceperson i form af købers fulde navn. Dertil kommer de normale krav til fakturaer, som fremgår af momsbekendtgørelsen. Se momsbekendtgørelsen via Retsinformation.

Vi beder dig være opmærksom på, at eventuelle serviceoplysninger og bilag, som hidtil er fremsendt sammen med papirregningen, fremover skal fremsendes særskilt til Kystdirektoratets officielle e-mailadresse.

Ring til din kontaktperson i Kystdirektoratet, hvis du er i tvivl om, hvilket EAN-nummer du skal benytte.

CVR 33 15 72 74
E-mailadresse Obfuscated Email
EAN (drift): 5798009882936
EAN (anlæg): 5798009812599