Tilladelse til renovering og udvidelse af eksisterende slæbested

Publiceret 13-09-2023

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til reetablering, forstærkning og forbedring af eksisterende slæbested i Kolding Lystbådehavn, Sydhavnen, Kolding Kommune.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven og kysthabitatbekendtgørelsen. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Afgørelse

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler