Tilladelse til placeringen af midlertidig overnatningsbåd

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til placeringen af en midlertidig overnatningsbåd placeret ved kajen ved Vordingborg Sydhavn, matr. 158a, Ore, Vordingborg Jorder, Havnefronten 4, 4760 Vordingborg, Vordingborg Kommune.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Venligst oplys sagsnummer 22/24716 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse til placeringen af midlertidig overnatningsbåd

Yderligere information

Medarbejder: Julie Elisa Søby
E-mail: juels@kyst.dk
Telefonnr.: 61351355