Tilladelse til mindre tanganlæg vest for Orø

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til mindre tanglæg til privat benyttelse.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Oplys venligst sagsnummer 22/18227 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse - Orø - Tanganlæg

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42