Tilladelse til sæsonudlagt flydende sauna i Kulhuse Havn

Publiceret 25-10-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etableringen af sæsonudlagt sauna i
Kulhuse Havn, Frederikssund Kommune.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/19614Tilladelse til etableringen af sæsonudlagt sauna.

Yderligere information:

Julie Elisa Søby

Sagsbehandler