Tilladelse til fiberkabel fra Tejn, Bornholm til Øland, Sverige

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af nyt fiberkabel mellem Bornholm og Øland i dansk farvand.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Venligst oplys sagsnummer 22/16421 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse til fiberkabel fra Tejn, Bornholm til Øland, Sverige

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42