Tilladelse til åbning til lagune i Ejerslev Havn m.m., Morsø Kommune

Publiceret 11-05-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at åbning med spuns til lagunen i Ejerslev Havn, samt forbindelsesbro.

Der har tidligere været meddelt tilladelse til åbningen, men tilladelsen blev ikke endelig udnyttet.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17036.

22/17036 Tilladelse til åbning til lagune i Ejerslev Havn Morsø Kommune.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler