Tilladelse til flydebroer i Tuborg Havn

Publiceret 11-02-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at flydebroer i Tuborg Havn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

21/15499 Tilladelse til flydebroer i Tuborg Havn.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler