Tilladelse til udlægningen af to fortøjningsbøjer, ved Kystvejen 315A Strøby, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægningen af to fortøjningsbøjer, ud for matr. 22aø, Strøby by, Strøby, Stevns Kommune.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Venligst oplys sagsnummer 22/19815 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse - Kystvejen, Strøby - To fortøjningsbøjer

 

Yderligere information

Medarbejder: Julie Elisa Søby
E-mail: juels@kyst.dk
Telefonnr.: 61351355