Tilladelse til bypass med rent oprensningssediment fra Odden Færgehavn, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 10.000 m3 i første år og efterfølgende årligt maksimalt 1.5000 m3 over en 9-årig periode.

Oprensningsområdet er i Odden Færgehavn og bypassområdet er beliggende nedstrøms havnen og er på 35.000 m2 (125 meter x 275 meter). Tilladelsen meddeles på vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05599.

Tilladelse til bypass - Odden Færgehavn.pdf

 

 

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42