Tilladelse til ændring af Kabelbane ved Gytjevej, Hvide Sande, Ringkøbing-Skjern kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af kabelbane samt tilhørende indretninger. Kystdirektoratet giver samtidig lovgørende tilladelse til den eksisterende kabelbane, som ikke hidtil har haft godkendelse

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af kabelbane samt tilhørende indretninger. Kystdirektoratet giver samtidig lovgørende tilladelse til den eksisterende kabelbane, som ikke hidtil har haft godkendelse.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har screenet anlægget i henhold til LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 om VVM, og har i den forbindelse vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering. Screeningen er vedlagt som bilag til denne afgørelse.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/02926.

Afgørelse kabelbane Hvide Sande