Tilladelse til slæbestedsrampe ud for Stranden 19, Kolding

Publiceret 08-03-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til lovliggørelse af slæbestedsrampe, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05052

Tilladelse til slæbestedsrampe ud for Stranden 19 Kolding

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler