Orientering - tilladelse til lovliggørelse af anlæg tilhørende andelsboligforeningen Halvtolv, København

Orientering - tilladelse til lovliggørelse af anlæg tilhørende andelsboligforeningen Halvtolv, beliggende ud for matr.603 Christianshavns Kvarter, København, beliggende Halvtolv 1-31, Københavns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til fortøjningspæle, slæbested/bedding og flydebro ud for matr.603 Christianshavns Kvarter, København, beliggende Halvtolv 1-31, Københavns Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05556

Tilladelse til til     fortøjningspæle slæbested_bedding og flydebro ud for halvtovl Holmen København

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32