Tilladelse til uddybning ved Motorbådsklubben Kappelsbjerg Middelfart

Publiceret 20-05-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at uddybning ved Motorbådsklubben Kappelsbjerg.
Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af M. S. Rosbæk. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05113

Tilladelse til uddybning ved Motorbådsklubben Kappelsbjerg Middelfart

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler