Tilladelse til gennemførelse af geotekniske undersøgelse i Køge Bugt

Publiceret 17-05-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til fortage geotekniske undersøgelser i Køge Bugt, Solrød Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/05258.

Tilladelse til gennemførelse af geotekniske boringer i Køge Bugt

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler