Tilladelse til etablering af en mindre bro på søterritoriet i Holbæk Havn, Holbæk Kommune

Publiceret 31-05-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en mindre bro over kanalen ved Kanalstræde, Holbæk Havn, Holbæk Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05250.

Tilladelse til etablering af en mindre bro over kanalen ved Kanalstræde Holbæk

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler