Tilladelse til etablering af cirkelbro med vippeled, handicapbadetrappe og flydeponton, Sønder Kajgade 10, Mariagerfjord Kommune

Publiceret 23-06-2021

Tilladelse til etablering af cirkelbro med vippeled, handicapbadetrappe og flydeponton, Sønder Kajgade 10, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21-03507.

Tilladelse til etablering af cirkelbro med vippeled handicapbadetrappe og flydeponton Sønder Kajgade 10 Mariagerfjord Kommune

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler