Tilladelse til at udføre opfyldning, forlængelse af to bådebroer og etablering af brohoved på søterritoriet i Svendborg Kommune

Publiceret 10-06-2021

Tilladelse til at udføre opfyldning, forlængelse af to bådebroer og etablering af brohoved på søterritoriet i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til opfyldning, forlængelse af to bådebroer og etableringen af et brohoved på søterritoriet ved Saugskærvej 21, matr. 6br, Thurø By, Thurø, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05208.

Tilladelse til at udføre opfyldning samt forlængelse af bådebroer og etableringen af et brohoved i Svendborg Kommune