Tidsbegrænset tilladelse til sæsonudlagt vandpark ud for Glyngøre Lystbådehavn, matr.14a Sæby By, Glyngøre, Skive Kommune

Publiceret 23-06-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af en vandpark ud for Glyngøre Lystbådehavn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. Vandparken er i det følgende kaldet ”anlægget”.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/09511

Tidsbegrænset tilladelse til sæsonudlagt flydende vandlegeplads ud for Glyngøre

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler