Tilladelse til tanganlæg syd for Skagen, Frederikshavn Kommune

Publiceret 15-07-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at tanglæg syd for Skagen.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/5128.

Tilladelse til tanganlæg syd for Skagen, Frederikshavn Kommune.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler