Tilladelse til etablering af Marina City på søterritoriet, Kolding Kommune

Publiceret 07-07-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af Marina City på søterritoriet på de vilkår, som fremgår af tilladelsen

Kystdirektoratet finder, at sagens samlede materiale, herunder den udarbejdede miljørapport - indeholdende blandt andet væsentlighedsvurderinger, belyser projektets miljømæssige konsekvenser tilstrækkeligt til, at der på baggrund heraf kan træffes afgørelse om godkendelse af projektet efter kystbeskyttelsesloven.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04811.

1 Tilladelse til etablering af Marina City på søterritoriet.pdf

2 Høringsnotat Marina City.PDF

3 Registreringsskema impulsstøj.pdf

4 Miljørapport_Marina City.pdf

5 Bilag samlet_Marina City.pdf

6 Samlet ansøgning_Kolding Marina City.pdf

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler