Tilladelse til vandindtag til Norsøens Forskerpark - Hirtshals

Publiceret 20-01-2021

Tilladelse til udvidelse ved nyetablering af vandindtag til Nordsøens Forskerpark i Hirtshals.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udvidelse ved nyetablering af vandindtag til Norsøens Forskerpark i Hirtshals, på de vilkår som fremgår nedenfor.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05055

Tilladelse til vandindtag til Norsøens Forskerpark - Hirtshals

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler