Tilladelse til en styret underboring på søterritoriet - Tuborg Havn, Tuborg Sundpark 15, 2900 Hellerup, Gentofte Kommune

Publiceret 13-01-2021

Kystdirektoratet giver hermed en tilladelse til en styret underboring på søterritoriet - Tuborg Havn, Tuborg Sundpark 15, 2900 Hellerup, Gentofte Kommune på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05271

 

Tilladelse til underboring på søterritoriet - Tuborg Havn Gentofte Kommune

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler