Tilladelse til at etablerer broanlæg på søterritoriet ved Branden, Skive Kommune

Publiceret 29-01-2021

Tilladelse til at etablerer broanlæg på søterritoriet ved Branden, matr. 7000 a, Kjeldgård Hgd, Selde, Fur Landevej 130, 7870 Roslev, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til broanlæg, på de vilkår som fremgår nedenfor.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagnummer 20/05265

Tilladelse til at etablerer broanlæg på søterritoriet ved Branden

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler