Tidsbegrænset tilladelse til etablering af dykkersti Odsherred Kommune

Publiceret 06-01-2021

Tidsbegrænset tilladelse til etablering af dykkersti placeret ved Sjællands Odde, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed en tidsbegrænset tilladelse til etablering af dykkersti placeret ved Sjællands Odde, Odsherred Kommune på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05230.

 Tidsbegrænset tilladelse til etablering af dykkersti Odsherred Kommune

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler