Orientering om tilladelse til platform med sauna i Thurø Lystbådehavn, samt platformsplacering uden for havnen

Publiceret 20-01-2021

Tilladelse til platform med sauna i Thurø Lystbådehavn, samt platformsplacering uden for havnen

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af platform med sauna i Thurø Lystbådehavn i vinterhalvåret. Platformen uden sauna benyttes i sommerhalvåret, hvor den udlægges 200 meter øst for havnen. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05044

Tilladelse til platform med sauna i Thurø Lystbådehavn samt platformsplacering 200 m fra havnen

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler