Tilladelse til bade- og broanlæg i Sønderborg - matr. nr. 5630 Sønderborg

Publiceret 04-02-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bade- og broanlæg, med handicaprampe ved Sønderborg Badestrand. Anlægget udføres som en pælebro med en længde på ca. 89 meter, samt tilhørende tømmerflåde.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at bade- og broanlæg, på de vilkår som fremgår nedenfor.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05076

Tilladelse til bade- og broanlæg i Sønderborg - matr. nr. 5630 Sønderborg

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler