Orientering om tilladelse til sæsonudlagt tømmerflåde - Skibsvej 2, Skive - matr. 6n Harre By, Harre

Tilladelse til sæsonudlagt tømmerflåde - Skibsvej 2, Skive - matr. 6n Harre By, Harre

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til sæsonudlagt tømmerflåde (platform), på de vilkår som fremgår nedenfor.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. 

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05049

Tilladelse til sæsonudlagt tømmerflåde - Skibsvej 2 Skive

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42