Orientering om tilladelse til bådlift, samt afslag på tagoverdækning (lovliggørelsessag) - Als Odde Vandskiklub

Tilladelse til bådlift og afslag på tagoverdækning - Als Odde, Als Oddevej 98A, Hadsund, matr. nr. 15 Odde By, Als

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til lovliggørelse af eksisterende bådlift til brug for Als Odde Vandskiklub, på de vilkår som fremgår nedenfor. Der var ansøgt om tagoverdækket bådlift, men denne del af ansøgningen er ikke imødekommet og derfor er tilladelsen begrænset til alene at omhandle en bådlift uden tagoverdækning. Der meddeles afslag på lovliggørelse af tagoverdækning. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05034

Tilladelse til bådlift - Afslag på tagoverdækning - Als     Odde Vandskiklub

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42