Tilladelse til renovering og udvidelse, samt uddybning af Østby Bådelaugs jollehavn

Publiceret 01-12-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering og udvidelse, samt uddybning af Østby Bådelaugs jollehavn, Hammervej 28, Skibby, matr. nr. 34p Østby By, Selsø.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/05730.

21/05730 Tilladelse til renovering og udvidelse samt uddybning af Østby Bådelaug.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler