Tilladelse til en række stenrev ud for Aarhus Ø

Publiceret 10-12-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til en række stenrev ud for Aarhus Ø.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

I afgørelsen betegnes det ansøgte som anlægget og projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til journalnummer 21/12662.

21-12662 Tilladelse til en række stenrev ud for Aarhus Ø

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler