Tilladelse til bøjer til afmærkning af svømmeområde Sønderstrand, Aabenraa

Publiceret 03-12-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til to bøjer til afmærkning af svømmeområde Sønderstrand, Aabenraa.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen, henvis da venligst til j.nr. 21/10675.

21-10675 Tilladelse til to bøjer til afmærkning af svømmeområde Sønderstrand, Aabenraa

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler