Tilladelse til placering af formidlingsplatform på søterritoriet ved Fjord & Bælt Centret

Tilladelse til placering af formidlingsplatform på søterritoriet ved Fjord & Bælt Centret, Margrethes Plads 1, matr. 1a, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til placering af formidlingsplatform på søterritoriet ved Fjord & Bælt Centret, Margrethes Plads 1, matr. 1a, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/10746.Tilladelse til placering af     formidlingsplatform på søterritoriet ved Fjord & Bælt.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26