Tilladelse til mindre tanganlæg ud for Skovshoved Havn

Publiceret 12-04-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til mindre tanganlæg ud for Skovshoved Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05125

Tilladelse til mindre tanganlæg ud for Skovshoved Havn

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler