Tilladelse til forlængelse af udledningsrør ved Bratten Strand, Frederikshavn Kommune

Publiceret 08-04-2021

Kystdirektoratet giver hermed en tilladelse til etablering af til forlængelse af et udledningsrør i søterritoriet ved Bratten Strand ud for matr.16c, Havstokken 36, 9981 Jerup, Frederikshavn Kommune.

Tilladelsen findes under ”filer”.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05238.

Tilladelse til forlængelse af udledningsrør ved Bratten Strand Frederikshavn Kommune

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler