Tilladelse til etablering af en sæsonudlagt vandpark ud for Fjordgade nord-øst for Mariager Havn, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune

Publiceret 20-04-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en sæsonudlagt vandpark ved Fjordgade nord-øst for Mariager Havn, matr.13a, Mariager Bygrunde, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune.

 Tilladelsen findes under ”filer”.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 1 eller 2.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21-03580.

Tilladelse til etablering af en sæsonudlagt vandpark ud for Mariager Havn

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler