Tilladelse til vandpiber i Læsø kommune

Tilladelse til et tidsbegrænset sæsonudlagt kunstværk ved Østerbyvej 38A, matr.192e, Byrum, Byrum By, Læsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til et tidsbegrænset sæsonudlagt kunstværk, i form af tre vandpiber i vandkanten ud for Østerbyvej 38A, matr.192e, Byrum, Byrum By, Læsø Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. 

Kystdirektoratet har fortaget en VVM-screening af projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02117

Tilladelse til vandpiber i Læsø kommune

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26