Tilladelse til udlægning af spredte sten på tre lokaliteter i Horsens Fjord

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af spredte sten på tre lokaliteter i Horsens Fjord, 8700 Horsens.