Tilladelse til uddybning, opfyldning og etablering af anlæg i Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune

Publiceret 01-10-2020

Tilladelse til uddybning og opfyldning, samt etablering af broer og fortøjningspæle i Vallensbæk Havn ved øen ”Krabben”, Vallensbæk Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning og opfyldning, samt til etablering af broer og fortøjningspæle, på de vilkår som fremgår nedenfor. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00620.

Tilladelse til uddybning og opfyldning, samt etablering af broer og fortøjningspæle mv.pdf

 

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler