Tilladelse til uddybning, og mindre forskydning af sejlrende ved Thyborøn Havn, Lemvig Kommune

Publiceret 01-10-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrenden ved Thyborøn Havn kan uddybes.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Tilladelse til uddybning, og mindre forskydning, af sejlrende ved Thyborøn Havn, Lemvig Kommune.pdf

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler