Tilladelse til etablering af en bølgebryder ud for indsejlingen til Hou lystbådehavn, Odder Kommune

Tilladelse til etablering af en bølgebryder på søterritoriet ud for indsejlingen til Hou lystbådehavn, Strandgade 13A, matr.22bo, Halling By, Halling, Odder Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en bølgebryder ud for indsejlingen til Hou lystbådehavn i Odder Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor.
Ansøgningen er indsendt og håndteret af Odder Kommune.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01073

Tilladelse til etablering af en     bølgebryder ud for indsejlingen til Hou lystbådehavn, Odder Kommune

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26