Tilladelse til Skagenfiber West - Fiberkabel mellem Hirtshals og Norge

Publiceret 05-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til fiberkablet Skagenfiber West nedlagt i havbunden på dansk søterritorie, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. 

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02458.

Tilladelse til Skagenfiber West - Fiberkabel mellem Hirtshals og Norge.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler